Jäsenhakemus

Jäseneksi Ratsastusurheilijat ry:hyn voit liittyä täyttämällä tässä alla olevan sähköisenlomakkeen tai lähettämällä vastaavat tiedot säköpostitse anne.ahola@ratsastusurheilijat.com

Uusi jäsen

Kyllä, haluan liittyä RatU:n jäseneksi!

*
*
*
*
*
*

Jäsentiedotteet lähetetään sähköpostina kaikille niille jäsenille joiden säpo on jäsenrekisterissä, tiedotteet ovat myös luettavissa näiltä RatU:n kotisivuilta.

Jos olet ollut jonkun ratsastusseuran jäsen, ilmoita tässä vanha jäsennumerosi (8-numeroinen).
Tällä vältytään tietojesi rekisteröinnistä SRL:n rekisteriin kahteen kertaan.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

Tietosuojaseloste

Jäsentietojen käsittely Ratsastusurheilijat ry:ssä ja Suomen Ratsastajainliitossa


Ratsastusurheilijat ry. on Suomen Ratsastajainliiton (SRL) jäsen. SRL on ratsastusurheilun katto-organisaatio Suomessa.

Ratsastusurheilijat ry.: kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelee niitä yhdessä SRL:n kanssa.

Ratsastusurheilijat ry.:ssä käsittelystä vastaa: jäsensihteeri Anne Ahola, p. 050-5203194, anne.ahola@ratsastusurheiljat.com

SRL:ssa käsittelystä vastaa: Sari Siltala, sari.siltala@ratsastus.fi, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Ratsastusurheilijat ry. kerää jäseneksi liityttäessä nimen ja osoitteen. SRL luo uudelle jäsenelle jäsennumeron.

Jäsenen suostumuksella Ratsastusurheilijat ry. tallentaa myös sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Näitä tietoja käytetään jäsenen ja seuran väliseen yhteydenpitoon. Näitä tietoja ei luovuteta kenellekään eikä näitä käytetä mihinkään muuhun. Jäsenellä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

Ratsastusurheilijat ry. on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. Seuran jäsenmaksuun sisältyy SRL:n osuus. SRL:n osuuteen sisältyy Hippos-lehden vuosikerran tilaus ja urheiluvakuutus. Jäsenyyteen sisältyvä Hippos-lehden tilaus on sopimus, jonka täyttämiseksi SRL käsittelee nimeä ja osoitetta. Urheiluvakuutuksen osalta vakuutusyhtiö tarkastaa jäsenyyden voimassaolon SRL:sta korvausvaatimuksen yhteydessä. Seurajäsenyys on edellytys osallistumiselle SRL:n alaisiin kilpailuihin. SRL käyttää seurojen jäsenistä muodostuvaa rekisteriään osallistumisoikeuden varmistamiseen; tässä on kyseessä SRL:n kilpailutoiminnan järjestämiseen liittyvä oikeutettu etu.

SRL luovuttaa Hippos-lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. SRL:lla on sopimus lehden kustantajan kanssa, joka vastaa lehden postituksesta. Kustantaja käsittelee henkilötietoja SRL:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa. Vakuutusyhtiö käsittelee henkilötietoja korvausvaatimusten yhteydessä eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:

1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole seuran jäsen

4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu